Vanliga frågor

IMG_1582.jpeg
 
 

Några av de frågor som vi får:

Vad kostar det att fälla ett träd?

Detta är den vanligaste frågan som vi får. Vi ger därför allltid ett fast pris i en tydlig offert som vi tar fram efter att ha granskat träden på plats hos er. Vi följer en tabell där vi utgår från stammens diameter i brösthöjd och därefter bedömer vi svårighetsgraden och risken med att fälla trädet. Tillsammans med eventuella extratjänster som exempelvis vedkapning och flisning av grenar ger detta ett pris. Varje träd och tjänst offereras separ,at så att ni i lugn och ro kan välja vilka träd och tjänster ni vill ha hjälp med.

Följande punkter beskriver de risknivåer vi har att ta hänsyn till i prissättningen från lätt till svår (1-5)

Friskt träd som kan fällas i sin fulla längd i alla riktningar utan risk för byggnader, elledningar, staket eller andra hinder.

Friskt träd som endast kan fällas i sin fulla längd i en riktning på grund av hinder.

Friskt träd som inte kan fällas från marken på traditionellt sätt på grund av hinder utan kräver klättring och fällning av trädet sektionsvis från toppen (sektionsfällning). Grenar och stambitar kan droppas utan risk till marken.

Friskt träd som behöver sektionsfällas som punkt 3 med tillägget att grenar och stambitar inte kan droppas fritt på grund av hinder och därför måste firas försiktigt till marken i rep (riggning).

Skadat, ruttet eller stormfällt träd.

Hur går processen till från offert till slutfört arbete och vad ska vi som kund tänka på?

Efter att ni kontaktat oss hör vi av oss till er och bokar en tid för ett besök där vi går igenom era behov tillsammans. Inom 24h lämnar vi en tydlig offert på arbetet som ni i lugn och ro kan ta ställning till. Efter att ni bestämt er för vilket arbete som skall utföras avtalar vi en tid för arbetets utförande. Har vi kommit överens om att något skall flyttas undan på tomten (ex. studsmatta, fordon eller trädgårdsmöbler) så ser ni till att detta är gjort innan vi kommer. Om ni vill får ni gärna vara på plats när vi utför arbetet, men det är inget krav. Efter avslutat arbete går vi tillsammans igenom det med er så att ni är nöjda. Är ni inte hemma så skickar vi en bild. Fakturan kommer inom 48h med 10 dagars betalningstid.

 

Vad gäller för att få RUT avdrag?

För att vara berättigad till RUT-avdrag skall ni i första hand vara ägare till fastigheten och ha utrymme kvar hos Skatteverket för RUT-avdrag.

Avdrag görs med 50% och enbart på arbetskostnaden. Detta innebär att kostnader för exempelvis drivmedel, materiel, resekostnader och eventuella kostnader för bortforsling av grenar och ris faktureras separat utöver arbetskostnaden.

Maxbeloppet för RUT-avdrag är 25 000 kr per år för personer som inte fyllt 65 år. Har du fyllt 65 år vid årets ingång har du rätt att göra RUT-avdrag för 50 000 kr. RUT-avdraget kan fördelas på flera fastighetsägare.

I vår offert framgår tydligt ert RUT-avdrag på 50% av arbetskostnaden. Efter utfört arbete fakturerar vi er för halva arbetskostnaden och vi söker därefter ersättning för den andra halvan hos Skatteverket. För att göra detta behöver vi ert personnummer. I de fall där Skatteverket inte godkänner ersättningen för RUT-avdrag, oftast beroende på en fylld kvot, kommer vi att slutfakturera er för den resterande summan.

Vad gäller ifall det händer en olycka eller incident under arbetet?

Alla arbetare i Storholmen Träd har en personlig olycksfallsförsäkring och kunden har inget som helst ansvar för eventuella arbetsplatsolyckor.

Företaget har en särskild ansvarsförsäkring för trädfällning hos försäkringsbolaget IF där eventuella skador på egendom kan ersättas upp till 10 Mkr.

Vad är ditt ansvar som kund?

Du som kund ansvarar för att i förväg skaffa eventuella fällnings- och marktillstånd som kan krävas för trädfällning. Det är oftast kommunen som hanterar de frågorna och det är normalt specificerat i den lokala detaljplanen vad som gäller.

Du som kund garanterar genom godkännande av uppdrag även att objekten som skall fällas står på rätt fastighet. Storholmen Träd friskriver sig för allt ansvar avseende otillräckliga fällningstillstånd.


Hur skall jag förbereda innan ni kommer?

Om det står trädgårdsmöbler, studsmattor eller andra föremål som ni är rädda om i riskzonen vid de träd vi skall arbeta så är det alltid uppskattad om det går att flytta på dem innan vi kommer. 

Om ni beställt borttransport av stammar och ris så är det bra om det finns en ren yta inom 5-10m från väg där vi kan lägga upp alla träddelarna på. Viktigt att det inte finns några grenar eller andra föremål ovanför så om det är en kranbil som kommer och hämtar att den kommer åt. 

Om ni har barn och husdjur som vill leka är det bra att informera dem i den mån det går att inte vara inom den riskzon som vi spärrat av. 

Om ni är hemma, vilket absolut inte är något krav är det alltid trevligt med en kopp kaffe :-)