Vi som driver och arbetar i Storholmen Träd AB heter Gunnar Björklund och Christian Åberg. 

Vi bor och utgår i vårt arbete från ön Storholmen strax norr om Lidingö i Stora Värtan.    

Gunnar Björklund - Trädfällare/Partner

Certifierad trädarbetare. Motorsågskort ABC(SV)D samt Esa Röj. Bakgrund som yrkesofficer och egen företagare sedan 2010. Erfarenhet från arbete i kris- och konfliktområden. Brinner för att utveckla klättring- och säkerhetsarbetet.

Christian Åberg - Trädfällare/Partner

Certifierad trädarbetare. Motorsågskort ABC(SV)D. Egen företagare sedan 2003. Universitetsutbildad kulturgeograf med fokus på kvalitets- och hållbarhetsutveckling. Brinner för att utveckla bättre och mer hållbara tjänster och maximera kundnyttan, nu mer inom trädvård och trädfällning. 

VÅR FILOSOFI

Träd har en avgörande roll för jordens klimat och människors välmående och hälsa. Vi vill genom vårt arbete maximera nyttan av träd för våra kunder och i allt arbete vi utför använda oss av de miljövänligaste metoderna.

Vi ger råd om vilka träd som bör fällas men även vilka som behöver vara kvar.

Vi använder handsåg och batterisåg i största möjliga mån samt miljövänligt bränsle till våra maskiner.

Vi återvinner allt material. Grenar blir till flis som återförs till jorden eller blir till energi. Större grenar och stammar blir virke eller energi.

Vi kan förädla stammar till exempel bordsskivor, soffor och huggkubbar. Kom gärna med önskemål.

 

VÅRT LÖFTE

Anlitar du Storholmen Träd AB, så garanterar vi:

  • Transparent och tydlig offert med fast pris för varje träd eller på annat vis som du önskar.

  • Rent och snyggt på arbetsplatsen efter utfört arbete. 

  • Du skall vara nöjd innan slutlig fakturering.