extra tjänster

 

 

Vi försöker alltid erbjuda alla trädtjänster som du efterfrågar i samband med ett uppdrag.

Vi erbjuder alltid borttransport, vedkapning, flisning och stubbfräsning som extra tjänster. Innan vi sätter igång och arbeta så lovar vi alltid:

1. Transparent och tydlig offert med fast pris för varje träd och önskad tjänst.
2. Rent och snyggt på arbetsplatsen efter utfört arbete.
3. Du skall vara nöjd innan slutlig fakturering.


Se exempel på våra extra tjänster nedan.
Kontakta gärna oss för ytterligare frågor.

padding_bottom_button.png

extra_bortforsling.jpg

borttransport

Antingen med kranlastbil (ca 30 m3) eller i släpvagn. Vi rekommenderar den lösning som passar bäst, till lägst pris. Om ris och stamdelar skall flyttas längre än 20 meter från trädet tillkommer uppläggningstillägg.

extra_vedkapning.jpg

Vedkapning

En tilläggstjänst i samband med trädfällning och beskärning. Stam och grövre grenar sågas ned till lagom längder för era vedbehov eller valfri användning. Standardlängd är ca 25- 30 cm.

extra_flis.jpg

Flisning

Utförs om ni vill ta vara på alla grenar. Flis är ett värdefullt tillägg till din jord runt buskar och rabatter. Utförs med flishugg som kan sprida fliset direkt på marken eller samla upp det i mobila 200-liters säckar.

extra_fräs.jpg

stubbfräsning

Erbjuds tillsammans med våra partners. Ni kan välja hur djupt ni vill att stubben eller stubbarna skall fräsas. Standard är 10-20 cm under marknivå men vi kan fräsa ända ner till 50 cm om så önskas.Kontakta gärna oss för ytterligare frågor

padding_bottom_button.png