STORHOLMEN TRÄD – ER TRYGGA TRÄDPARTNER

 

 
 

Storholmen Träd ab grundades 2015 av Christian Åberg och Gunnar Björklund. Vår ambition är att vara er trygga partner när det gäller trädtjänster.

 
 
!big_om_oss_1.png
 
 

Vi är alltid två personer som genomför varje uppdrag, dels för att det ofta är ett riskfyllt arbete där det krävs att vara två och dels för att det är roligare att jobba tillsammans. Vid behov kan vi även ha med andra branschkollegor eller särskilda specialister.

De flesta uppdrag genomförs genom klättring. Det är ett kostnadseffektivt arbetssätt som även skonar träd, dess rötter och närmiljö från skador som större maskiner kan orsaka.

Vårt arbete utgår från Lidingö och ön Storholmen i Stora Värtan. Vi rör oss oftast i norrort men arbetar i hela Stockholmsregionen och när det ges möjlighet åker vi gärna till andra platser och bistår med våra trädtjänster. Om det är önskvärt kommer vi ut med båt.

Vi vårdar träd genom beskärningar, stabiliseringar och andra åtgärder. Träd fäller vi från mark eller genom klättring. Vi flisar grenar och återför gärna material till marken så att det kan bli näring för andra växter och nya träd. Vi sågar upp stammar och grövre grenar till ved. Om ni vill fräsa bort stubbar fixar vi det och om ni vill ha stammar och grenar borttransporterade ordnar vi det genom eget släp eller våra rutinerade kranbilsförare.

Vi arbetar med trädtjänster utifrån våra kunders behov, där vi alltid även väger in trädens biologiska förutsättningar och estetiska värde enligt senaste forskning och gällande riktlinjer i branschen. Vi medverkar regelbundet på kurser och utbildningar för att hålla oss ajour med nya rön och erfarenheter. Storholmen Träd AB är medlemmar i branschorganisationen Sveriges Arboristförbund.

Storholmen Träd AB har en tecknad företagsförsäkring hos If försäkringar Försäkringsnummer: SP1461877. (Här kan du ladda ner ansvarsförsäkringen i pdf-format.)

1_stående.png
square_2.png
square_3.png
square_1.png
square_4.png
6_stående.png
7_liggande.png
 
padding_bottom_button.png

Vår HISTORIA

 

 
 

Vi träffades först på Fallskärmsjägarskolan i Karlsborg där Gunnar tjänstgjorde som plutonchef och Christian gjorde sin värnplikt. Sedan dess har vi samarbetat inom flera områden såsom evenemangsproduktion, byggnation och hjälpinsatser utomlands, innan vi startade bolaget Storholmen Träd AB.

gunnar.png

– Jag, Gunnar, är certifierad trädarbetare via Arboristskolan och innehar motorsågskort ABC(SV)D samt Esa Röj. Jag har bakgrund som yrkesofficer i 30 år och är egenföretagare sedan 2010 och har stor erfarenhet från arbete i kris- och konfliktområden inom såväl det militära som civilt. Militärt bland annat som major och insatschef inom Specialförbanden och privat som ansvarig för internationella säkerhets- och byggprojekt. Jag har även ideellt varit medgrundare till en hjälporganisation etablerad i Grekland för att bistå flyktingar. Jag brinner för att utveckla säkra system och gillar all form av klättring.

christian.png

– Jag, Christian, är också certifierad trädarbetare via Arboristskolan och innehar motorsågskort ABC(SV)D. Jag har jobbat med utveckling av svensk turistnäring efter att ha utbildat mig till kulturgeograf vid universitet i bl.a. Sydafrika. Jag har drivit eget företag sedan 2003. Innan jag började jobba med trädtjänster initierade jag en ny kvalitets- och hållbarhetscertifiering för svenska upplevelse- och boendeverksamheter i Sverige. Jag brinner för att utveckla bättre och mer hållbara tjänster samt maximera kundnyttan.

Sedan snart tjugo år är vi bägge bosatta på den fortfarande trädrika ön Storholmen i Stora Värtan utanför Lidingö. Genom ett byggprojekt på öns västra sida 2015, upptäckte vi glädjen i att att jobba med vård och fällning av träd.

 
padding_bottom_button.png

Vår filosofi

 

 
 

Vi är i planetvårds-branschen.
Träden är jordens lungor och har en avgörande roll för vårt liv och andra arters liv – igår, idag och i framtiden.

leaves.png

Vad träden bidrar till

Genom fotosyntes binder trädens blad koldioxid och producerar syre och olika näringsämnen som både träd och andra arter använder för att växa. Ett enda medelstort träd producerar lika mycket syre som en människa behöver.

Vissa av trädens ekosystemtjänster kan vi mäta och sätta ekonomiskt värde på, t.ex:

  • Luftrening. Träden binder flera föroreningar såsom koldioxid men även andra gaser samt däck och avgaspartiklar.

  • Luftkylning. Genom transpiration kyler träden luften sin närmiljö och de skyddar även mot solsken.

  • Vattenrening. Träd renar vatten i hela kretsloppet, från upptagning av förorenat vatten i rötter tills att ren vattenånga släpps ut genom bladens klyvöppningar.

  • Färre och mindre översvämningar. Träd minskar risken för översvämningar då dess rotsystem och den mull de bidrar till, binder vatten.

Andra betydelsefulla tjänster träden ger oss är:

  • Mindre stress. Träd får oss att minska känslan av att vara stressade.

  • Färre brott. Träd minskar brottslighet i städer.

  • Ljuddämpning. Träd har en erkänd förmåga att minska störande ljud av olika slag.

  • Lägre tempo i trafiken. Träd dämpar trafiktempot och därmed även trafikrelaterade olyckor.

  • Insynsskydd. Ibland kan det vara skönt att inte se allt.

  • Ökat fastighetsvärde. Träd på den egna fastigheten och i dess närmiljö ökar fastighetsvärdet.

Men framförallt får träd oss att må bättre. Ju större träd desto större värde, så låt gärna träd leva hela sin livstid och ju närmare träden är människor, desto större nytta för oss.

Hur vårt arbete gör skillnad

Att vårda träd är ofta en förutsättning för att träd i urbana miljöer att kunna vara kvar. Grenar som riskerar att falla ner och skada liv eller föremål på marken behöver tas bort och träd behöver ses över så att de inte inkräktar för mycket på andra behov i våra miljöer. Genom vårt arbete med trädvård säkerställer vi att träden kan verka i harmoni med sin omgivning. Sedan fäller vi också träd på uppdrag åt våra kunder. Ibland måste det ske p.g.a. av träd är sjuka, har vuxit sig för stora för att kunna stå bredvid befintliga byggnader eller står i vägen för planerade förändringar såsom byggnation och ibland även för utsikt. Oavsett utmaning, så hjälper vi er gärna och ger er gärna råd på hur ni kan göra för att maximera eran trivsel i kombination med trädens bevarande.

Hur vi minimerar vår påverkan

Vårt operativa arbete är inte fritt från planetpåverkan, även om vi gör vad vi kan för att minimera de negativa effekterna. Våra utsläpp sker främst via våra transportmedel som bil och båt samt våra motorsågar. Några åtgärder är att se till att vi kör på nya maskiner med låg förbränning. Vi kör bland annat med en del eldrivna motorsågar och lövblåsare. Till vår glädje ökar nu möjligheten att få tillgång till mindre fossilberoende drivmedel för både båt, bil och motorsågar med förbränningsmotorer.

En annan miljöfaktor är hanteringen av det som vi tar ned från träden. Helst återför vi så mycket som möjligt till naturen närmast träden. Ibland behöver det materialet bearbetas för att förmultna och då kan vi flisa. Andra gånger är det inte praktiskt genomförbart att förvara restmaterial på tomten och då kör vi bort det till närmaste återvinningsstation så det blir till timmer, pappersmassa, flis eller energi. Vi uppmuntrar till så lokal användning av det vi tar ner som möjligt. Till sist strävar vi efter maximalt återbruk, t.ex. återanvänder vi våra avspärrningsband upp till 100 ggr.

Vad kan du göra som kund?

Som kund har du ett stort ansvar. Först och främst, behåll de träd som du inte måste ta ner. Om du tar ner träd återför gärna så mycket som möjligt av träden till jorden som löv och grenar via till exempel flisning. Kan du återanvända delar av stammar till plank eller andra skapelser eller till ved till dig och grannar så kommer träden till mer nytta och behovet av transporter minskar.

Om det finns utrymme plantera gärna nya träd. Eller bidra till att ett nytt träd planteras någon annan stans via t.ex. Vi-Skogen.

Och vid beskärning, undvik så långt det bara går att toppa träden eller skära av grövre grenar. Träden har oftast svårt att hantera det. Om ett träd skall tas ner kan det dock vara riktigt bra att lämna en ”högstubbe” då det blir ett hem för en rik mängd olika insekter som vi behöver på vår planet.MED OMTANKE FÖR PLANETEN
OCH VARMA HÄLSNINGAR

namnteckning_1500x150.png

Christian Åberg och Gunnar Björklund – Storholmen Träd AB

padding_bottom_button.png
padding_bottom_button.png