Vanliga frågor

 

 
 

Klicka på våra vanligaste frågor nedan för svar.

padding_bottom_button.png

+ Vad kostar det att fälla ett träd och hur beräknar ni priset?

Detta är den allra vanligaste frågan. Vi ger alltid ett fast pris i en tydlig offert som vi tar fram efter att ha granskat träden på plats hos er. Vi följer en tabell där vi utgår från stammens diameter i brösthöjd och därefter bedömer vi svårighetsgraden och risken med att fälla trädet. Tillsammans med eventuella extratjänster, som exempelvis vedkapning och flisning av grenar, sammanställer vi ett pris. Varje träd och tjänst offereras separat så att ni i lugn och ro kan välja vilka träd och tjänster ni vill ha hjälp med.

Följande punkter beskriver de risknivåer vi beaktar i prissättningen, från lätt till svår (1-5).

  1. Friskt träd som kan fällas i sin fulla längd i alla riktningar utan risk för byggnader, elledningar, staket eller andra hinder.
  2. Friskt träd som endast kan fällas i sin fulla längd i en riktning på grund av hinder.
  3. Friskt träd som inte kan fällas från marken på traditionellt sätt på grund av hinder utan kräver klättring och fällning av trädet sektionsvis från toppen (sektionsfällning). Grenar och stambitar kan droppas utan risk till marken.
  4. Friskt träd som behöver sektionsfällas som punkt 3 med tillägget att grenar och stambitar inte kan droppas fritt på grund av hinder och därför måste firas försiktigt till marken i rep (riggning).
  5. Skadat, ruttet eller delvis stormfällt träd.

+ Hur går processen till från förfrågan till slutfört arbete?

Efter att vi fått en förfrågan från er, bokar vi en tid för ett besök där vi tillsammans går igenom vad som skall göras, alternativt om ni inte är hemma så får ni gärna markera vilka träd det berör. Inom 24 timmar lämnar vi en tydlig offert på arbetet som ni i lugn och ro kan ta ställning till. När vi fått en bekräftelse från er om uppdrag planerar vi in jobbet. Snarast möjligt eller vid önskad tidpunkt. De flesta jobb vi gör hinner vi med på en dag, men vid större arbeten så säger vi till innan om vi beräknar att det tar längre tid. Om ni har beställt bortforsling så tar vi med träden direkt om det är mindre mängder som får plats i vårt släp. Är det större mängder beställer vi kranbil så fort vi är klara med jobbet och då hämtas det normalt inom två-fyra vardagar därefter. När allting är klart och vi fått klartecken av er skickar vi fakturan till er med en liten önskan om en referens.

+ Vad är mitt ansvar som kund?

Du som kund ansvarar för att i förväg skaffa eventuella fällnings- och marktillstånd som kan krävas för trädfällning. Det är oftast kommunen som hanterar de frågorna och det är normalt specificerat i den lokala detaljplanen vad som gäller. Du som kund garanterar genom godkännande av uppdrag även att objekten som skall hanteras står på rätt fastighet samt att ni har rätt att fälla eller beskära dem. Storholmen Träd AB friskriver sig för allt ansvar avseende otillräckliga fällnings- och beskärningstillstånd.

+ Vad gäller om det händer en olycka eller incident under arbetet?

Alla medarbetare hos Storholmen Träd AB har en personlig olycksfallsförsäkring och kunden har inget ansvar för eventuella arbetsplatsolyckor. Företaget har en särskild ansvarsförsäkring för trädfällning hos försäkringsbolaget IF där eventuella skador på egendom kan ersättas upp till 10 Mkr.

+ Vad gäller för att få RUT avdrag?

För att vara berättigad till RUT-avdrag skall ni i första hand vara ägare till fastigheten och ha utrymme kvar hos Skatteverket för RUT-avdrag.

Avdrag görs med 50% och enbart på arbetskostnaden. Detta innebär att kostnader för exempelvis drivmedel, materiel, resekostnader och eventuella kostnader för bortforsling av grenar och ris faktureras separat utöver arbetskostnaden. Maxbeloppet för RUT-avdrag är 25 000 kr per år för personer som inte fyllt 65 år. Har du fyllt 65 år vid årets ingång har du rätt att göra RUT-avdrag för 50 000 kr. RUT-avdraget kan fördelas på flera fastighetsägare.

I vår offert framgår tydligt ert RUT-avdrag på 50% av arbetskostnaden. Efter utfört arbete fakturerar vi er hela kostnaden för ej RUT berättigade tjänster samt halva arbetskostnaden, som är RUT berättigad. Vi söker därefter ersättning för den andra halvan hos Skatteverket, när ni betalt er del. För att göra detta behöver vi ert personnummer. I de fall där Skatteverket inte godkänner ersättningen för RUT-avdrag, oftast beroende på en fylld kvot, slutfakturerar vi er för den resterande summan.

+ Hur skall jag förbereda innan ni kommer?

Står det trädgårdsmöbler, studsmattor eller andra föremål som ni är rädda om i riskzonen vid de träd vi skall bearbeta så är det alltid uppskattad om det går att flytta på dem innan vi kommer. (Riskområdet är oftast en trädlängd från respektive rot)

Om ni beställt borttransport av stammar och ris är det bra om det finns en ren yta inom 5-10 m från väg, som vi kan lägga upp alla träddelarna på. Viktigt att det inte finns några grenar eller andra föremål ovanför platsen, så att en kranbil kan komma åt högen.

Om ni har barn och husdjur som vill leka på tomten är det mycket viktigt att ni säkerställer och ansvarar för att ingen befinner sig inom den riskzon som vi spärrat av under pågående arbete.

Och är ni hemma, vilket absolut inte är något krav, är det alltid trevligt med en kopp kaffe :-)


 

Hör gärna av dig för ytterligare frågor.

padding_bottom_button.png