Säker trädfällning

 

 

Vi hjälper dig att ta ner ditt träd på bästa sätt.

Varje träd har olika förutsättningar. Många träd går att fälla med hög precision om det bara finns utrymme, andra träd behöver monteras ned bit för bit. Ibland kräver omgivningen att grenar och stambitar försiktigt firas ner till marken för att inte skada vegetation eller föremål. Oavsett förutsättning har vi möjlighet att hjälpa dig med hög säkerhet och till lägsta kostnaden.

Storholmen Träd AB har alla behörigheter, certifikat och utbildningar för att genomföra arbetet och all lämplig utrustning för arbeten. Vi verkar i alla miljöer där träd finns såväl inne i stadsmiljö på skogsfastigeher som hos privatpersoner och bostadsrättsföreningar.

Vi erbjuder alltid bortforsling / flisning / stubbfräsning och vid behov även vedkapning i samband med våra uppdrag.

Se exempel på våra trädfällningstjänster nedan.
Kontakta gärna oss för ytterligare frågor.

padding_bottom_button.png

1_markfällning.jpg

Markfällning

Fällning av träd där hela trädets fulla längd får plats på marken utan risk för egendom eller andra hinder. I baspriset ingår kvistning och kapning av stammen i 3 m bitar och riset läggs på hög.

2_sektionsfallning.jpg

Sektionsfällning

För träd som inte kan fällas i sin fulla längd pga risk för egendom etc. Trädet monteras ner bit för bit. Klättring föredras, i exceptionella fall används kranbil. Kvistning och uppsamling ingår.

3_sektionsfallmrig.jpg

Sektionsfällning
med Riggning

Sektionsfälllning när grenar och stamdelar riskerar att skada vegetation och andra föremål under trädet. Träddelarna firas eller leds bort med hjälp av en linbana. Kvistning och uppsamling ingår.


Extra tjänster


extra_bortforsling.jpg

Borttransport

Antingen med kranlastbil (ca 30 m3) eller i släpvagn. Vi rekommenderar den lösning som passar bäst, till lägst pris. Om ris och stamdelar skall flyttas längre än 20 meter från trädet tillkommer uppläggningstillägg.

extra_vedkapning.jpg

vedkapning

En tilläggstjänst i samband med trädfällning och beskärning. Stam och grövre grenar sågas ned till lagom längder för era vedbehov eller valfri användning. Standardlängd är ca 25- 30 cm.

extra_flis.jpg

flisning

Utförs om ni vill ta vara på alla grenar. Flis är ett värdefullt tillägg till din jord runt buskar och rabatter. Utförs med flishugg som kan sprida fliset direkt på marken eller samla upp det i mobila 200-liters säckar.

extra_fräs.jpg

stubbfräsning

Erbjuds tillsammans med våra partners. Ni kan välja hur djupt ni vill att stubben eller stubbarna skall fräsas. Standard är 10-20 cm under marknivå men vi kan fräsa ända ner till 50 cm om så önskas.Kontakta gärna oss för ytterligare frågor

padding_bottom_button.png