professionell Trädvård

 

 

Vi utför professionell beskärning
utifrån era önskemål och trädets bästa.

Från uppbyggnadsbeskärning av unga äppelträd till kronglesningar av de största ekarna. Vi genomför kronhöjningar, hamling, underhållsbeskärning när vi går igenom hela träd och även kronreduktioner och kronstabiliseringar vid behov. Olika arter beskärs bäst vid specifika perioder på året, vi rekommenderar vad och när som passar era träd bäst.

Vi erbjuder även bortforsling / flisning och vid behov även vedkapning av det som beskärs.

Se fler exempel på våra trädvårdstjänster nedan.
Kontakta gärna oss för ytterligare frågor.

padding_bottom_button.png

1_avlastning.jpg

Avlastningsbeskärning

Beskärning av hela eller delar av träds krona för att förebygga stam- eller grenbrott.

hamling.jpg

Hamling

Beskärning av hela eller delar av kronan med regelbundna intervall, på ett sådant sätt att nya skott bildas till kommande år.

gr_besiktning.jpg

Grundläggande besiktning

Besiktning som innebär okulär besiktning av trädart, stamdiameter, vitalitet, skador samt riskbedömning.

6_kronglesning.jpg

Kronglesning

Beskärning av mindre grenar i kronan med syfte att öka ljusinsläpp eller att minska vindfång.

7_kronhöjning.jpg

Kronhöjning

Beskärning av kronan till specificerad fri höjd.

kronreduktion.jpg

Kronreduktion

Minskning av kronans omfång samtidigt som trädets ursprungliga struktur och karaktär bibehålls.

kronstabilisering.jpg

Kronstabilisering

System som installeras i trädkronan för att förhindra okontrollerat stam- eller grenbrott vid extrema rörelser.

ledningsrojning.jpg

Ledningsröjning

Åtgärd för att säkerställa angivet avstånd mellan träd och strömförande luftledning.

siktbeskärning.jpg

Siktbeskärning

Beskärning för att skapa siktlinje från en specifik plats.

säkerhetsbeskar.jpg

Säkerhetsbeskärning

Beskärning med syfte att minska risknivån till godtagbar risk.

underhålssbeskar.jpg

Underhållsbeskärning

Kronrensning standardträdvård (STV) beskärning av döda, skadade och/eller olämpligt placerade grenar, kvistar och epikorma skott.

2_hamling.jpg

Uppbyggnadsbeskärning

Beskärning för att främja utveckling av en god kronstruktur hos unga träd.

UTRYMMESBESKÄRNING.jpg

Utrymmesbeskärning

Partiell kronreduktion beskärning av krondelar för att undvika konflikt med föremål.Kontakta gärna oss för ytterligare frågor

padding_bottom_button.png